نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران (ایران تله كام)

  • کد خبر: 100002
  • زمان: , 1397/05/28
  • تعداد بازدید : 251
نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران (ایران تله كام)
نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران (ایران تله كام) از ۱۱ الی ۱۴ مهر ۱۳۹۷ در شهر تهران کشور ایران برگزار می گردد.
نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران (ایران تله كام) نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران (ایران تله کام) یک رویداد است و من رویدادها را دوست دارم. نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران مهمترین رویداد تجاری ایران در این صنعت می باشد. با توجه به نقش پراهمیت و ارزنده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عصر حاضر و از سوی دیگر جایگاه ویژه و مهم برگزاری نمایشگاههای بین المللی در تبادل اطلاعات فنی - بازرگانی و آشنائی صاحبان صنایع و پژوهشگران و دست اندرکاران با آخرین دستاوردهای صنعتی و فناوری روز جهان، این نمایشگاه نقش مهمی را در توسعه این صنعت ایفا می نماید. همچنین به منظور معرفی توان توسعه و پتانسیل ایران در زمینه صنعت مخابرات، برگزاری سالیانه نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی– ایران تله کام، بصورت تخصصی بین المللی از سال ١٣٧٩ در تهران با همکاری شرکت سهامی نمایشگاههای ج.ا.ایران و سازمان توسعه تجارت و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آغاز گردید و تا کنون ادامه داشته است. نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران (ایران تله كام)